Odolnosť materiálu

IBC kontajner je skratka pre Intermediate bulk container, teda pre kontajner strednej alebo veľkej objemovej veľkosti, ktorý má množstvo druhov využitia. Tento kontajner je vyrobený z dlhotrvácneho a odolného materiálu, na ktorý si kladené vysoké nároky, pretože IBC kontajner musí odolávať často aj extrémnym podmienkam. Tento typ kontajnera je v súčasnosti známy po celom svete a svoje využitie našiel vo veľmi veľa odvetviach. Slúži predovšetkým na skladovanie, ukladanie, zachytávanie a bezpečný transport kvapalín všetkého druhu. Aj napriek tomu, že tieto veľkoobjemové nádoby v sebe dokážu zadržať skutočne obdivuhodné množstvo kvapalín, dá sa s nimi jednoducho manipulovať a prepravovať ich.

kontajner

Tieto kontajnery našli svoje využitie v automobilovom priemysle, farmaceutickom priemysle, potravinárskom priemysle a podobne. Sú na ne kladené vysoké nároky, a to predovšetkým z dôvodu, že často končia práve v potravinárskom priemysle, ktorý si kladie určité štandardy azda na všetko. Tieto kontajnery musia byť pevné, sterilné, do kvapaliny nesmie materiál vypúštať žiadne úlomky, farby ani pachy. IBC kontajnery sa v súčasnej dobe dosť často využívajú práve na zachytávanie vody. Často ich nájdete pri záhradách, chatkách, rodinných domoch či garážach.

kontajner

Takto zachytená voda sa môže neskôr používať na zavlažovanie záhrad, sadov, záhonov, interiérových i exteriérových rastlín či kvetov. Takto zadržaná voda sa vám zíde predovšetkým v obdobiach sucha, ktoré dosť často v našich podmienkach nastávajú počas horúcich letných mesiacov, ked podzemné pramene vysychajú a mnoho domácnosti trpí nedostatkom vody na bežné fungovanie, nieto ešte na zavlažovanie trávnikov, sadov či záhrad. Tento typ kontajnera sa vám zíde v prípade, že potrebujete uschovať kvapaliny hoc aj na dlhšie obdobie. Spoločnosť ich predáva za najlepšiu dostupnú cenu.